ثبت لوگو

نشان تجاری


آنچه باید بدانیم :


ثبت علامت و برند تجاری فارسی و لاتین که برای اشخاص حقیقی و حقوقی و بصورت فارسی و لاتین ثبت می شود که در اداره ثبت علائم به ثبت می رساند مشاوره رایگان دارد . که در این خصوص این دفتر در زمینه علامات و ... که قبلا ثبت شده اند فعالیت داشته است می تواند نسبت به تمدید علامت و خرید و فروش آن اقدام می شود . ثبت اختراع که می تواند بصورت ایده معنوی و بصورت فیزیکی و مواردیکه مخترع ثبت کرده است در اداره ثبت اختراع اداره ثبت شرکتها قابل ثبت می باشد .

مدارك مورد نياز :


براي ثبت علامت فارسي علاوه بر دارا بودن 10 نمونه از مجوز اتحاديه مربوطه يا سازمان صنايع و معادن و دارا بودن مجوز از ارگان , سازمان , نهاد اگر شخص حقيقي بوده مدارك شناسايي و اگر براي شخص حقيقي مدارك ثبت شركت نيز الزامي مي باشد . و براي ثبت علامت لاتين علاوه بر دارا بودن 10 نمونه از علامات و مدارك شناسايي كارت بازرگاني كه در قسمت خود قابل طرح مي باشد . و براي ثبت اختراعي كه بصورت ايده يا فيزيكي بايد 10 نمونه از از اختراع مورد بحث به همراه مدارك شناسايي به اداره ثبت ارسال مي گردد .

مراحل انجام كار :


پس از تكميل مدارك 10 نمونه از علامت و اختراع و مدارك شناسايي شخص حقيقي و حقوقي , مجوز اتحاديه سازمان صنايع ومعادن و كارت بازرگاني با توجه به موارد مذكور به اداره ثبت علائم و پس از آگهي درخواست ثبت علامت در روزنامه رسمي ظرف مدت يكماه علامت ثبت شده در روزنامه رسمي آگهي مي گردد .

مدت انجام كار :


پس از تكميل مدارك و ارسال آن به اداره ثبت علائم آگهي تقاضاي ثبت علامت تجاري يكماه آگهي شده كه چنانچه كسي شكايتي داشته و علامت بنام كسي باشد به موكل اعلام مي گردد و چنانچه علامت قبلا ثبت نشده و شكايتي نداشته باشد پرونده تكميل و قابل ثبت مي باشد كه اين مورد در زمينه ثبت اختراع نيز به همين صورت مي باشد .