ثبت شرکت

ثبت شرکت

شرکت چیست؟


شرکت از اجتماع ۲ یا چند نفر شریک یا سهامدار و یا موسس با اهداف مشترک (معمولا تجاری) تشکیل می شود که بر اساس نوع آن اعضا یا شرکا سود حاصله را بین خود طبق اساسنامه تقسیم می کنند. در ایران ۷ نوع شرکت داریم که در این بین بیشتر شرکتهایی که اداره ثبت اسناد در املاک کشور به ثبت می رسند شرکت سهامی عام و خاص و مسئولیت محدود و تضامنی می باشند.
برای ثبت شرکت ابتدا باید هدف و موضوع فعالیت خود را مشخص کنید تا ببینید چه شرکتی مناسب کسب و کار شما می باشد.
هر شرکتی برای ثبت نیاز به نام دارد ، نام شرکت باید شرایط زیر را داشته باشد:
1. دارای ریشه فارسی باشد یعنی در فرهنگ لغات دهخدا یا معین موجود باشد.
2. تکراری نباشد و قبلا به ثبت نرسیده باشد. به صورت حروف باشد. سه سیلابی باشد .
3. از اسامی خاص نباشد .
4. از اسامی شعرا و دانشمندان و کاشفان معاصر نباشد .
5. مخالف شئونات اسلامی و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد.
6. باعث فریب افکار عمومی نشود .

تعریف شرکتها


شرکتهای سهامی شرکت هایی می باشند که توسط قانون به عنوان یک شرکت که سرمایه ای نوع شرکت ها به سهام تقسیم شده و مسئولیت سهامداران شرکت به ارزش اسمی سهام خود محدود می گردد تعریف شده است. همانطور که در مقدمه گفته شد، شرکتهای سهامی امکان دارد به صورت یک شرکت دولتی (شرکت سهامی عام ) و یک شرکت خصوصی (شرکت سهامی خاص) ثبت گردد . تفاوت اصلی بین این دو این است که شرکت های عمومی ممکن است سهام خود را به صورت اوراق قرضه به عموم مردم عرضه کند در حالی که شرکت های سهامی خاص ممکن است چنین کاری را انجام ندهند. شکل های دیگر کسب و کار ها و انواع دیگر شرکت های تجارتی:
علاوه بر شرکت سهامی خاص، قانون تجارت ایران انواع دیگری از شرکتها را نیز به شرح زیر عنوان می کند:
(الف) شرکت با مسئولیت محدود
(ب) شرکتهای تضامنی
(ج) مشارکت محدود
(د) شرکتهای مختلط
(ه) شرکتهای نسبی
(ج) شرکتهای تعاونی تولید و مصرف

مشخصات کلی شرکت ها


سهامداران یک شرکت سهامی در مالکیت، سود و زیان، و توزیع دارایی در انحلال شرکت می کنند، نسبت به سهام خود سهم دارند. همانطور که در بالا قید گردید ، مسئولیت هر یک از سهامداران به ارزش اسمی سهام خود می باشد، و این نوع شرکت ها دارای حقوقی جداگانه می باشند


تعداد سهامداران


قانون مشخص کرده است که هر شرکت سهامی برای تشکیل باید حداقل از سه سهامدار تشکیل شده باشد

ملیت سهامداران


به عنوان یک سیاست گذاری کلان هیچ محدودیت قانونی با توجه به ملیت افرادی که ممکن است تشکیل شرکت های سهامی دهند وجود ندارد. با این حال، دولت ایران به طور کلی نیاز به مشارکت سهامداران ایران در زمینه های فعالیت به برنامه های توسعه کشور امری مهم تلقی می کند.

سهام شرکت های سهامی


در شرکت های سهامی به هر روی سهام شرکت به شکلی که باشد باید ثبت گردد. در حالت کلی انواع سهام به هر نوعی که باشد تنها در نحوه انتقال این گونه سهام موثر می باشد.

مدیریت شرکت های سهامی


مدیریت یک شرکت سهامی توسط هیئت مدیره صورت می گیرد که باید توسط رای گیری تجمعی از سهامداران حداقل هر دو سال یکبار انتخاب شوند .